Læringsverkstedet barnehage Lersbrygga

Typologi: Barnehage
Sted: Sande, Vestfold
Status: Ferdigstilt 2018

Lersbygga barnehage er en seks avdelings barnehage. Avdelingene er organisert tre og tre. Det er lagt vekt på korte avstander og effektiv logistikk. Dette letter hverdagen for personalet. Nærhet og god oversikt for de voksne skaper også trygghet for barna. Barnehagen er tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk. Bygningskroppen danner et uteområde som er skjermet for vær og vind, med flere ute(...)
Læringsverkstedet barnehage Åmot

Typologi: Barnehage
Sted: Modum, Viken
Status: Ferdigstilt 2017

Læringsverkstedet barnehage Åmot er en barnehage med fire avdelinger. Den er tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk og driftsmodell. Løsningen er kompakt og effektiv, med korte avstander mellom alle funksjoner. (...)
Læringsverkstedet barnehage Tvildemoen

Typologi: Barnehage
Sted: Voss, Vestland
Status: Ferdigstilt 2017

Læringsverkstedet barnehage Tvildemoen består av fem avdelinger, fordelt på to småbarns-, to storebarns- og en friluftsavdeling. Barnehagen har fokus på mat og mattradisjoner, det er en egen baksktebu med vedfyrt baksteovn. I tillegg til storkjøkken for egen ansatt kokk, er det også et ekstra tilrettelagt kjøkken der barna kan være aktivt deltakende i matlaging i små grupper. Motorikk er(...)