Typologi: Barnehage
Sted: Sande, Vestfold
Status: Ferdigstilt 2018

Lersbygga barnehage er en seks avdelings barnehage. Avdelingene er organisert tre og tre. Det er lagt vekt på korte avstander og effektiv logistikk. Dette letter hverdagen for personalet. Nærhet og god oversikt for de voksne skaper også trygghet for barna. Barnehagen er tilpasset Læringsverkstedets pedagogikk. Bygningskroppen danner et uteområde som er skjermet for vær og vind, med flere uteplasser under tak.