Typologi: Leilighetsbygg
Sted: Fevik, Agder
Status: Ferdigstilt 2022

24 leiligheter. Boligene er plassert for å gi hver leilighet så mye sol og utsikt som mulig. Bygningsvolumene harmonerer med omkringliggende bebyggelse og det båtbyggeriet som tidligere lå på tomten. Det er lagt vekt på å skape rause fellesarealer med gode møteplasser for beboerne.