Typologi: Enebolig, anneks og sjøbod
Sted: Bamle, Vestfold og Telemark
Status: Ferdigstilt 2015

Prosjektet ligger i fantastiske omgivelser på en egen holme i Bamles skjærgård og består av hovedhus (bolig), anneks og sjøbod. Holmen er kupert med unntak av en lun liten gresslette mot i vest. Her ligger hovedhuset, bak svabergene og i le for vestavinden. Gesimsforløpet følger terrengets formasjoner og søker mot terrenget. Taket krager ut og danne en overbygget svalgang rundt bygningskroppen. Utkragingen skjermer for solinnstråling og beskytter vegglivet.

Smyg under utkraget tak har en lysere trekledning som drar dagslys inn i bygningen. Ellers er yttervegg kledd i mørk trekledning som gir bygget et dempet uttrykk mellom grå svaberg og furuskog. Takflater er utført med sedumdekke og gir en flytende overgang til omkringliggende lyng og skogsterreng. Hovedhuset har alle boligfunksjoner på en flate, i tillegg er det nedgravd kjeller med teknisk rom og lager/bod. Anneks og basseng skaper et tun sammen med hovedhuset. I annekset er det ekstra overnattingsplasser og et enkelt bad.