Typologi: Omsorgsboliger og dagsenter for demente
Sted: Farsund, Agder
Status: Ferdigstilt 2018

I dette prosjektet var NOVO prosjekterende arkitekt i detaljeringsfasen for nybygg og ombygging på Listaheimen. Nybygget har 32 boenheter for demente, med tilhørende felles stuer, kjøkken, vinterhage. I tillegg har prosjektet kjeller med parkering og garderober for ansatte. Ombygging av eksisterende bygningsmasse (Senterbygget) omfattet rom for dagtilbud, kontor, personalrom, fotpleie, frisør med mer.

Totalentreprenør for prosjektet var Kruse Smith AS. Nybygget var ferdig i 2018. Senterbygget ferdigstilles i 2019.